23 ذیقعده 1441

اخبار موضوعی
ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بیشتر
1 شیوه نامه اجرایی « ثبت نام و پذیرش مدارس نمونه دولتی متوسطه اول» در سال‌تحصیلی 1399-1400 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ بیشتر
2 راهنمای مصاحبه داوطلبان پست مدیریت مدارس ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ بیشتر
3 شیوه نامه تغییر دوره کارکنان آموزش و پرورش استان کردستان ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ بیشتر
4 شیوه نامه استانی پروژه مهر جهت اجرا در سال تحصیلی 400-1399 ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ بیشتر
5 اهداف دوره های تحصیلی ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ بیشتر
6 دستورالعمل اجرایی ثبت نام هنرستان ها در سال تحصیلی 1399-1400 ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ بیشتر
7 ثبت نام دانش آموزان دوره دوم متوسطه نظری در سال تحصیلی 1399-1400 ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ بیشتر
8 دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی 400-1399 ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ بیشتر
9 دستورالعمل آزمون ورودی نمونه دولتی - پایه دهم ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ بیشتر
10 دستورالعمل جذب و سازماندهی معلمان وظیفه در سال تحصیلی 400-1399 ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ بیشتر
11 دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان دوره متوسطه اول ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ بیشتر
12 راهنمای تکمیل چک لیست پایش اجرای دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا در مدارس ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ بیشتر
13 دستورالعمل ثبت نام در دوره پیش دبستان و ابتدایی در سال تحصیلی ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ بیشتر
14 دستورالعمل شرکت در بیست و سومین برنامه معلم پژوهنده(اقدام پژوهی) ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بیشتر
15 شیوه نامه نقل و انتقالات درون و برون استان در سال تحصیلی 1399-1400 ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ بیشتر
16 آشنایی با مقررات خدمت وظیفه عمومی ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ بیشتر
17 فراخوان اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی 99-98 ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ بیشتر
18 دستور العمل نظارت بر امور اجرایی و مدیریت پایگاه های تغذیه سالم ( بوفه ) در مدارس - سال تحصیلی 99-98 ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ بیشتر
19 دستورالعمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم در مدارس- سال تحصیلی 99-98 ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ بیشتر
20 اهداف دوره های تحصیلی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ بیشتر
نظرسنجی
  • اطلاع رسانی ثبت نام دانش آموزان را چگونه ارزیابی می کنید؟