14 شوال 1443

اخبار برگزیده
دیدگاه
جوابیه
ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بیشتر
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 بخشنامه‌ها بخشنامه وزارت آموزش و پرورش پیرو تبلیغات گسترده مؤسسات برگزارکننده آزمون : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ آموزش متوسطه (دوره دوم) سایر دانلود
2 بخشنامه‌ها بخشنامه نوجوان خوارزمی ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ آموزش متوسطه (دوره اول) سایر دانلود
3 بخشنامه‌ها پرسش مهر ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ سازمان دانش آموزی سایر دانلود
4 بخشنامه‌ها نحوه احتساب سنوات حق التدریس ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ضمن خدمت سایر دانلود
5 بخشنامه‌ها شیوه نامه جذب روحانی وظیفه در سال تحصیلی 96-95 ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ کارگزینی سایر دانلود

     شورای معاونان اداره کل، مدیران و روسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان اردبیل 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره مستقیم

1

کلام صفری

مدیرکل آموزش وپرورش

33521443

2

 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

33521747

3

منصور صاحب

معاون تربیت بدنی و سلامت

33521730

4

 

معاون آموزش ابتدایی

33521756

5

 

معاون آموزش متوسطه

33521474

6

سید غلامحسین گنجی

سرپرست معاونت سواد آموزی

33521301

7

سید غلامحسن خلیلی موسوی

معاون پرورشی و فرهنگی

33521772

8

 توحید مجیدی

ناحیه 1

33715663

9

کمال اطمینان

ناحیه 2

33354828

10

 یعقوب عالیش زاده

ارشق

32582411

11

 قدرت مهرآوران

اصلاندوز

32742507

12

 عبدالله جوادی

انگوت

32652395

13

 داود شیخی

‌بیله سوار

32827785

32822155

14

کیومرث هاشمی

پارس آباد

32722200

15

  علیرضا فداکار

جعفرآباد

32882112

16

علی نباتی

خورش رستم

32483009

17

 رضا محمدی

خلخال

32422440

18

 حسین محرمی

سرعین

32223052

32223805

19

 بابک شهریاری

شاهرود

32463280

20

 هاشم صادقی

کوثر

32922750

21

رسول اشرفی

گرمی

32623430

22

 پرویز نقدی

لاهرود

32512105

23

قربان پناهی

مشگین شهر

32538131

24

 انوش جعفری

نمین

32323010

25

 مهدی نیکنام

نیر

32284382

26

نجف اسدزاده

هیر

33672400

 

شماره تماس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل:

33521996 و 33521460- 045

شماره تماس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادارات نواحی و مناطق تابعه   :

نواحی و مناطق

شماره تماس

نواحی و مناطق

شماره تماس

نواحی و مناطق

شماره تماس

ناحیه یک اردبیل

33716630

خلخال

32423458

ارشق

32582404

ناحیه 2 اردبیل

33354832

کوثر

32923231

جعفرآباد

32883360

پارس آباد

32724611

سرعین

32223274

لاهرود

32512835

مشگین شهر

32532838

نیر

32284383

خورش رستم

32482040

گرمی

32620415

اصلاندوز

32743855

شاهرود

32463283

نمین

32323108

انگوت

32652311

هیر

33672802

بیله سوار

32825094

کد پیش شماره تمامی نواحی و مناطق 045 می باشد

شماره تماس اداره حراست اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل :

33521447 و 33521449- 045

شماره تماس حراست ادارات نواحی و مناطق تابعه :

نواحی و مناطق

شماره تماس

نواحی و مناطق

شماره تماس

نواحی و مناطق

شماره تماس

ناحیه یک اردبیل

33715360

خلخال

32423455

ارشق

32582796

ناحیه 2 اردبیل

33354833

کوثر

32922424

جعفرآباد

32882440

پارس آباد

32722892

سرعین

32222770

لاهرود

32512389

مشگین شهر

32536009

نیر

32282511

خورش رستم

32482035

گرمی

32623214

اصلاندوز

32743150

شاهرود

32463284

نمین

32322194

انگوت

32652376

هیر

33672109

بیله سوار

32822009

کد پیش شماره تمامی نواحی و مناطق 045 می باشد

نظرسنجی
  • آیا با بازگشایی مدارس بصورت حضوری موافق هستید؟
      
  • اقدامات آموزش و پرورش استان را در رابطه با کیفیت آموزش در ایام تعطیلی مدارس به دلیل بیماری کرونا چگونه ارزیابی می کنید؟