11 جمادی‌الثانی 1443

جوابیه
ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بیشتر
نام سازمان لینک سایت
بیمه مکمل درمان آتیه سازان ورود به سایت
معاونت پرورشی و فرهنگی ورود به سایت
معاونت سواد آموزی ورود به سایت
معاونت تربیت بدنی و سلامت ورود به سایت
اداره امور شاهد و ایثارگران ورود به سایت
معاونت آموزش متوسطه ورود به سایت
شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان ورود به سایت
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ورود به سایت
هسته مرکزی گزینش آموزش و پرورش خوزستان ورود به سایت
معاونت آموزش ابتدایی ورود به سایت
امور بانوان آموزش و پرورش خوزستان ورود به سایت

لطفا صبر کنید ...

نظرسنجی
  • نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
      
  • به نظر شما پیگیری کدامیک کدام یک از موضوعات زیر باید در اولویت قرار گیرد ؟