28 ربیع‌الثانی 1443

شورا
سیما فردوسی
صاحب نظر در رشته روان شناسی( منتخب وزرای آموزش و پرورش و علوم ، نحقیقات و فناوری)
تلفن محل كار : 82284074
سوابق تحصیلی: - لیسانس روانشناسی - فوق لیسانس روانشناسی - دکترای روانشناسی - همکاری با مراکز مختلفی از جمله مرکز روانپزشکی رازی، دانشکده علوم توانبخشی و ... سوابق اجرایی: - عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی - مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی - روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه شهیدبهشتی - همکار دانشگاه علوم بهزیستی - همکاری با انجمن اولیا و مربیان و آموزش و پرورش سوابق علمی و پژوهشی: - تشخیص و درمان اختلالات روان شناختی کودک و نوجوان - پاسخ به والدین - بهداشت روانی رشته کودک یاری - مصاحبه روانشناختی با کودک و نوجوان - کار گروهی در مدرسه و بهتر زیستن