28 ربیع‌الثانی 1443

شورا
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش
تلفن محل كار : 82281111
سوابق تحصیلی: 1. دکترای فقه و حقوق خصوصی 2. فوق لیسانس حقوق بین الملل خصوصی 3. سطح 4 حوزه . مسئولیت ها و سوابق مدیریتی: 1. دادیار دادسرای کرج 2. دادستان کرج 3. دادستان همدان 4. جانشین دادستان تهران 5. دادستان تهران 6. رئیس سازمان بازرسی کشور 7. معاون اول قوه قضائیه 8. دادستان کل کشور 9. دادستان کل ویژه روحانیت 10. رئیس قوه قضائیه . سوابق علمی و پژوهشی: 1. تدریس در مدرسه نواب 2. تدریس در حوزه های علمیه تهران 3. تدریس در دانشگاه های امام جعفرصادق(ع) و شهید بهشتی کتاب های مختلفی با موضوعات حقوق، اقتصاد، فقه، عدالت اجتماعی، سبک زندگی و... منتشر کرده اند.