28 ربیع‌الثانی 1443

شورا
علی اصغر فانی
صاحب نظر در رشته مدیریت آموزشی(منتخب وزرای آموزش و پرورش وعلوم، نحقیقات و فناوری)
تلفن محل كار : 82284074
سوابق تحصیلی: - مدرک لیسانس - فوق‌لیسانس مهندسی راه و ساختمان - دکتری رشته مدیریت دولتی سوابق اجرایی: - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس - مدیرکل آموزش متوسطه آموزش و پرورش - معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۶ - رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۶ - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان - معاون و قائم‌مقام دانشگاه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس - معاون فرهنگی بنیادشهید - معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش -معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش - سرپرست وزارت آموزش و پرورش - سرپرست دبیرخانه شورای تعلیم و تربیت - وزیر آموزش و پرورش - مدیر عالی نمونه سومین جشنواره شهیدرجایی - مدیر برگزیده ملی هشتمین جشنواره خوارزمی - رئیس کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی سوابق علمی و پژوهشی : - برنامه ریزی منابع انسانی