28 ربیع‌الثانی 1443

شورا
علی خاکی صدیق
معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
تلفن محل كار : 82284074
سوابق تحصیصلی: - لیسانس ریاضی - فوق لیسانس سیستم‌های کنترل - دکترای سیستم‌های کنترل سوابق اجرایی: - رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری - عضو کمیته‌های برگزار کنندهٔ کنفرانس‌های برق، ماشین بینائی و پردازش تصویر - هیئت تحریریهٔ چندین مجلهٔ مهندسی - «استاد برجسته مهندسی ایران» در اولین دورهٔ معرفی این عنوان توسط فرهنگستان علوم سوابق علمی و پژوهشی: - سیستم‌های کنترل چند متغیره مقاوم و تطبیقی و کاربرد سیستم‌های کنترل - ارائه بیش از ۷۰ مقاله در مجلات و ۱۳۰ مقاله در کنفرانس‌های علمی - سیستم‌های کنترل خطی - تحلیل و طراحی سیستم‌های کنترل چندمتغیره - اصول کنترل مدرن - کنترل دیجیتال - تاریخچه مهندسی کنترل - ترجمه کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (مایکل د. گرینبرگ) - اخلاق مهندسی - جایزهٔ کتاب سال دانشگاه‌ها«برای کتاب سیستم‌های کنترل دیجیتال» - پژوهشگر نمونهٔ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - استاد نمونهٔ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - جایزهٔ دومین کتاب برتر سال ۱۳۷۹ در مهندسی برق برای کتاب تحلیل و طراحی سیستم‌های کنترل چندمتغیره -شایستهٔ تقدیر نوزدهمین دوره کتاب فصل سال ۱۳۹۰ در مهندسی برق برای کتاب اصول کنترل مدرن -منتخب شده به عنوان اولین استاد برجسته مهندسی ایران در سال ۱۳۹۱ از سوی فرهنگستان علوم