28 ربیع‌الثانی 1443

شورا
علی نوبختی
صاحب نظر (نماینده مدیران) (منتخب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش)
تلفن محل كار : 82284074