14 جمادی‌الثانی 1443

شناسه : 000 عنوان : نقل و انتقالات فرهنگیان

 

 

شرح خدمت :   فرهنگیان شاغل که متقاضی انتقال از منطقه محل خدمت خود به سایر مناطق آموزشی در استان خود و یا  استان­های دیگر هستند می توانند از طریق این سامانه به ثبت درخواست خود و پیگیری آن بپردازند.

مستندات مورد نیاز کد کاربری و رمز عبور در سامانه (مطابق رمز سامانه همگام)

قوانین و مقررات :  آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوبه شورای عالی اداری ـ دستورالعمل سالانه نقل و انتقال ـ برنامه توسعه سنواتی ـ تفاهم نامه­های استانی در خصوص نقل و انتقالات

شناسنامه خدمت : فایل شناسنامه خدمت

سامانه :enteghal.medu.ir