14 جمادی‌الثانی 1443

شناسه : 000 عنوان : تک کارت سرمایه فرهنگیان

 

 

شرح خدمت : تک کارت سرمایه فرهنگیان در قالب کارت چند منظوره بر آن است تا ضمن تجمیع خدمات رفاهی متنوع، با بهره‌گیری از قابلیت کارت‌های بانکی، نیاز همکاران محترم جهت استفاده از سرویس دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی، خدمات اینترنت بانک، تلفن بانک، موبایل بانک و پیامک و نهایتا افزایش رضایت بیشتر همکاران عزیز فرهنگی را در ارائه خدمات سازمانی و فراسازمانی به وجود آورد.لذا لازم است تا کلیه فرهنگیان عزیز ابتدا در این سامانه اقدام به تکمیل اطلاعات خود نمایند.

مستندات مورد نیاز : بدون نیاز به مدارک خاص

قوانین و مقررات :آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوبه شورای عالی اداری ـ دستور مقام عالی وزارت

شناسنامه خدمت : فایل شناسنامه خدمت

سامانه :profile.medu.ir