16 ربیع‌الاول 1443

شهرستانهای استان تهران

دوره ابتدایی استان شهرستان های استان تهران در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

248377

تعداد کل دانش آموزان پسر

263067

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

527334

 

تعداد مدارس دخترانه

766

تعداد مدارس پسرانه

800

تعداد مدارس مختلط

185

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

1751

 

تعداد کل آموزگاران

12109

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

38618

 

تعداد کلاسهای چند پایه

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل شهرستان های استان تهران

  • طرح مداخله به هنگام
  • تغذیه رایگان همراه آموزش
  • خوانش خلاق
  • سمینار علمی دانش آموزان
  • ایران شناسی و هویت ملی

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر معلمین شهرستان های استان تهران

  • حامیان آب
  • 20 متری
  • پاکبانان محیط زیست
  • فرهنگ ترافیک