16 ربیع‌الاول 1443

استان خوزستان

دوره ابتدایی استان خوزستاندر یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

283752

تعداد کل دانش آموزان پسر

298765

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

582517
 

تعداد مدارس دخترانه

1160

تعداد مدارس پسرانه

1237

تعداد مدارس مختلط

2796

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

5193
 

تعداد کل آموزگاران

21996

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

31478
 

تعداد کلاسهای چند پایه

4043

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   معرفی طرح های ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان خوزستان

 

 

معرفی طرح های ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان خوزستان