16 ربیع‌الاول 1443

استان قم

دوره ابتدایی استان قم در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

69018

تعداد کل دانش آموزان پسر

73557

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

145315
 

تعداد مدارس دخترانه

273

تعداد مدارس پسرانه

297

تعداد مدارس مختلط

88

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

658
 

تعداد کل آموزگاران

2948

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

4649
 

تعداد کلاسهای چند پایه

257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان قم

  • ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی استان .
  • احیا هنر خوشنویسی در بین دانش آموزان و چاپ آثار هنرمندان کوچک .
  • فراخوان تجارب معاونین آموزشی مدارس ابتدایی درجهت توانمند سازی نیروها

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان قم

  • منتظر ارسال آثار معلمین محترم استان قم می باشیم