16 ربیع‌الاول 1443

استان خراسان جنوبی

دوره ابتدایی استان خراسان جنوبی در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

45003

تعداد کل دانش آموزان پسر

47842

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

92845

تعداد مدارس دخترانه

177

تعداد مدارس پسرانه

191

تعداد مدارس مختلط

843

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

1104

تعداد کل آموزگاران

4067

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

5826

تعداد کلاسهای چند پایه

1165

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان خراسان جنوبی

  • اجرای طرح زیبا و خوانا نویسی در پایه های اول و دوم ابتدایی
  • خاوران شناسی (خراسان جنوبی شناسی)
  • تهیه نرم افزار مدیریت فرایندهای کلاسی در ارزشیابی توصیفی (این نرم افزار مورد تایید دبیرخانه کشوری قرار گرفته و مورد استفاده آموزگاران سراسر کشور می باشد.)
  • تهیه کتاب «تعمیق یادگیری با اجرای آزمون های عملکردی»
  • فعال نمودن کتابخانه سیار روستایی باهمکاری کانون پرورش فکری کودکان

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان خراسان جنوبی

  • آموزش غیر مستقیم پایه اول از طریق بازی، نمایش و حرکات بدن
  • یک روز با مجلات رشد همراه با اولیاء
  • گردش علمی در مدرسه از طریق بازسازی و فضاسازی محیط بیرونی
  • جشنواره غذاهای سنتی و محلی در مدرسه
  • تشکیل سرگروه آموزشی مدرسه به منظور تسهیل ارتباط معلمان با سرگروه ها و رفع مشکلات آموزشی آنان