16 ربیع‌الاول 1443

استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره ابتدایی استان کهگیلویه وبویر احمد در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر دولتی  

34699

تعداد کل دانش آموزان پسر  دولتی

34166

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی دولتی

68865

 

تعداد مدارس دخترانه  دولتی

102

تعداد مدارس پسرانه دولتی

109

تعداد مدارس مختلط دولتی

1373

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی دولتی

1584

 

تعداد کل آموزگاران  دولتی

4008

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاون آموزشی ،پرورشی ، مربیان پرورشی وتربیت بدنی ،معاون آموزگار و آموزگاران

5060

 

تعداد کلاسهای چند پایه دولتی

1911

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان کهگیلویه وبویر احمد

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان کهگیلویه وبویر احمد

  • طرح اول
  • طرح دوم
  • ...