16 ربیع‌الاول 1443

استان زنجان

دوره ابتدایی استان زنجان در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

48619

تعداد کل دانش آموزان پسر

51080

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

99699

 

تعداد مدارس دخترانه

141

تعداد مدارس پسرانه

157

تعداد مدارس مختلط

772

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

1070

 

تعداد کل آموزگاران

3963

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

5179

 

تعداد کلاسهای چند پایه

1164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان زنجان

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان زنجان