16 ربیع‌الاول 1443

استان تهران

دوره ابتدایی شهر تهراندر یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

285645

تعداد کل دانش آموزان پسر

301226

تعداد کل مختلط

2046

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

588917
 

تعداد مدارس دخترانه

889

تعداد مدارس پسرانه

975

تعداد مدارس مختلط

29

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

1893
 

تعداد کل آموزگاران

14842

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

 20256

 

تعداد کلاسهای چند پایه

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان تهران

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان تهران

  • تجارب برتر در مهارتهای زندگی و برنامه قران و ....