16 ربیع‌الاول 1443

استان اردبیل

دوره ابتدایی استان اردبیل در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

60764

تعداد کل دانش آموزان پسر

65557

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

126321
 

تعداد مدارس دخترانه

220

تعداد مدارس پسرانه

229

تعداد مدارس مختلط

1045

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

1494
 

تعداد کل آموزگاران

3973

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

7191
 

تعداد کلاسهای چند پایه

1442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان اردبیل

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان اردبیل

  • کسب رتبه برتر کشوری در اولین جشنواره فیلم کوتاه با رویکرد ارزشیابی کیفی-توصیفی
  • پذیرش 5 مقاله و 2 قصه و یک فیلم کوتاه در دومین همایش هویت ملی کودکان ایران اسلامی توسط معلمین ابتدایی استان
  • پذیرش 2 مقاله در همایش آسیب های اجتماعی در مدارس ابتدایی

  • طرح ابتکاری مدارس چند پایه و روستایی استان با تهیه دست سازه های بومی دانش آموزان و آموزش مشاعره
  • برگزیده شدن مقالات آموزگاران دوره ابتدایی با موضوع درس پزوهی در استان