16 ربیع‌الاول 1443

استان یزد

دوره ابتدایی استان یزددر یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

68907

تعداد کل دانش آموزان پسر

72651

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

141558

 

تعداد مدارس دخترانه

332

تعداد مدارس پسرانه

350

تعداد مدارس مختلط

140

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

822

 

تعداد کل آموزگاران

4379

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

6063

 

تعداد کلاسهای چند پایه

274

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی طرح های ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان یزد

معرفی طرح های ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان یزد

  • دستورالعمل جشنواره خلاقیت ها و توانمندی معلمان به مناطق و نواحی ارسال گردیده و منتظر دریافت آثار همکاران هستیم.
  • تهیه نرم افزار مرتبط با ارزشیابی کیفی توصیفی توسط معلم شهرستان اردکان که استفاده نهایی آن منوط به تایید وزارت آ.پ می باشد.
  • کسب رتبه دوم در جشنواره ملی فیلم کوتاه ارزشیابی کیفی توصیفی توسط معلم ناحیه یک یزد