16 ربیع‌الاول 1443

استان همدان

دوره ابتدایی استان همداندر یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

76282

تعداد کل دانش آموزان پسر

80848

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

157130

 

تعداد مدارس دخترانه

277

تعداد مدارس پسرانه

332

تعداد مدارس مختلط

915

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

1524

 

تعداد کل آموزگاران

6050

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

8257

 

تعداد کلاسهای چند پایه

1529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان همدان