16 ربیع‌الاول 1443

استان مازندران

دوره  ابتدایی  استان مازندران  در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

136705

تعداد کل دانش آموزان پسر

130968

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

267673
 

تعداد مدارس دخترانه

520

تعداد مدارس پسرانه

502

تعداد مدارس مختلط

1132

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

2154
 

تعداد کل آموزگاران

9268

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

13636
 

تعداد کلاسهای چند پایه

1138

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی طرح های ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان مازندران

 • والدین آگاه همگام با اوان کودکی
 • آموزگار ماندگار
 • سفیران دانایی
 • سمپوزیوم صلح وشادی در مدارس
 • تولید بسته های آموزشی دوره ی پیش دبستانی
 • تولید محتوا ی آموزشی  راهنمای والدین دانش آموزان کلاس اول تا ششم با عنوان همگام با مدرسه
 • تولید راهنمای والدین برنامه ملی شهاب
 • انتخاب شعار ویژه ی پروژه مهر 98 برمبنای برنامه محوری، معلم توانمند و مدرسه پویا
 • راهنمای فعالیت مجموعه کتاب های کودک، مربی پیش دبستانی با عنوان مسیر روشن
 • ارائه ی خدمات آموزشی به کودکان بازمانده از تحصیل با استفاده از ظرفیت سمن ها
 • آموزش شبکه ای مدیران مجری برنامه تدبیر
 • تولید محتوا ی آموزشی چندپایه دانش آموزان مرزی و دیر آموز و ارزشیابی توصیفی ویژه ی والدین، آموزش درک مطلب، بازی های آموزشی با تأکید بر ریاضی پایه ی اول، سنجش عملکردی لذتی برای یادگیری ،کتب مربوط به دانش آموزان تلفیقی فراگیر

 

معرفی طرح های ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان مازندران

 • معلمین مولف
 • روایت نگاری  و پژوهش روائی
 • درس پژوهی با محوریت کوچینگ و منتورینگ
 • فصلنامه ی معلم  فکور
 • کارگاه توانمند سازی و را هبران
 • معلمین داوطلب برای ارائه ی خدمات آموزشی به کودکان دارای بیماری های خاص