16 ربیع‌الاول 1443

استان آذربایجان شرقی

دوره ابتدایی استان  آذربایجان شرقی در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

186339

تعداد کل دانش آموزان پسر

199646

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

385985

 

تعداد مدارس دخترانه

959

تعداد مدارس پسرانه

940

تعداد مدارس مختلط

1909

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

3808

 

تعداد کل آموزگاران مدارس دولتی

13691

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران (رسمی وپیمانی)

16405

 

تعداد کلاس های چندپایه

3011

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی طرح های ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان آذربایجان شرقی

معرفی طرح های ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان آذربایجان شرقی