16 ربیع‌الاول 1443

استان کرمانشاه

دوره ابتدایی استان کرمانشاه در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

85248

تعداد کل دانش آموزان پسر

91552

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

176800

 

تعداد مدارس دخترانه

260

تعداد مدارس پسرانه

292

تعداد مدارس مختلط

1860

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

2412

 

تعداد کل آموزگاران

7655

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

9730

 

تعداد کلاسهای چند پایه

2597

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان کرمانشاه

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان کرمانشاه

لینک تجارب برتر استان کرمانشاه

  • منتظر ارسال طرحهای خلاقانه همکاران می باشیم. (طرحها توسط کمیته ای در استان بررسی و منتخبین برای درج در سایت به معاونت ارسال گردد)