16 ربیع‌الاول 1443

استان سیستان و بلوچستان

دوره ابتدایی استان سیستان و بلوچستان  در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

217847

تعداد کل دانش آموزان پسر

234091

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

451938

 

تعداد مدارس دخترانه

647

تعداد مدارس پسرانه

709

تعداد مدارس مختلط

2371

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

3727

 

تعداد کل آموزگاران

15138

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

19850

 

تعداد کلاسهای چند پایه

3887

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان سیستان و بلوچستان

  • هر مدرسه یک مهارت ، با توجه به بافت بومی و منطقه ای استان ، مهارت ساختن وسایل مرتبط با زندگی آنها به دانش آموزان آموزش داده می شود
  • هر مدرسه ابتدایی یک کلاس پیش دبستانی ضمیمه ، در این طرح در حاشیه شهرها و در هر روستایی که مدرسه دایر است به ظرفیت یک کلاس کودکان 5 ساله جذب شده به منظور آمادگی برای ورود به مدرسه ساعاتی را در مدرسه حضور پیدا می کنند

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان سیستان و بلوچستان