16 ربیع‌الاول 1443

استان گلستان

 

دوره ابتدایی استان گلستان در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

98511

تعداد کل دانش آموزان پسر

102982

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

201493

 

تعداد مدارس دخترانه

297

تعداد مدارس پسرانه

317

تعداد مدارس مختلط

756

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

1370

 

تعداد کل آموزگاران

6019

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

8707

 

تعداد کلاسهای چند پایه

901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان گلستان

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان گلستان