16 ربیع‌الاول 1443

استان اصفهان

 

دوره ابتدایی استان اصفهان در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

222295

تعداد کل دانش آموزان پسر

236702

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

458997

 

تعداد مدارس دخترانه

1044

تعداد مدارس پسرانه

1109

تعداد مدارس مختلط

679

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

2832

 

تعداد کل آموزگاران

11940

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

17705

 

تعداد کلاسهای چند پایه

955

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان اصفهان

 • طرح مدارس خود راهبر
 • طرح خوانداری
 • طرح شهروندی
 • طرح یک روز همراه با رشد
 • ایجاد پایگاه های رشد
 • ایجاد پایگاه های توانمند سازی کودکان بدو ورود
 • طرح معلمین بدون مرز
 • انگشتان سبز
 • اجرای طرح خواهر خواندگی
 • طرح عید و داستان

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان اصفهان:

 • قدم به قدم با اندیشمندان جوان . جشنواره من با سوادم. تألیف گاهنامه – فصلنامه آموزشی. تشکیل گروه های پژوهشی- آموزشی در تلگرام
 • جشنواره خوشنویسی. تشکیل پایگاه پشتیبان آموزشی. ویژه نامه آزمایشگاه