16 ربیع‌الاول 1443

استان فارس

دوره ابتدایی استان فارس در یک نگاه

تعداد کل دانش آموزان دختر

227573

تعداد کل دانش آموزان پسر

242846

تعداد کل دانش آموزان دوره ابتدایی

470419

 

تعداد مدارس دخترانه

973

تعداد مدارس پسرانه

1008

تعداد مدارس مختلط

2175

تعداد کل مدارس دوره ابتدایی

4156

 

تعداد کل آموزگاران

19242

تعداد کل معلمین شامل: مدیر، معاونین، مربیان و آموزگاران

24294

 

تعداد کلاسهای چند پایه

4853

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر اداره کل استان فارس

 

معرفی طرحهای ابتکاری و تجارب برتر معلمین استان فارس