11 جمادی‌الثانی 1443

برگزاری نمایشگاه،مسابقه،جشنواره،اردوو...