11 جمادی‌الثانی 1443

منشوراخلاقی کارکنان آموزش و پرورش استان همدان