11 جمادی‌الثانی 1443

خدمات الکترونیک اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

خدمات الکترونیک اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

سامانه پیش ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان

درخواست ها و مجوزهای مراکز غیردولتی و مدارس غیر انتفاعی

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

سامانه خدمات الکترونیک وزارت

سامانه اتوماسیون اداری                                              

سامانه حسابداری مدارس

سامانه فیش حقوقی

سامانه تخصیص وکنترل منابع انسانی(بکفا)

سامانه نقل و انتقال فرهنگیان

سامانه ثبت نام دانش آموزان(سناد)

سامانه اسکان فرهنگیان

سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش

سامانه ضمن خدمت(LTMS)

سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران

سامانه برگزاری امتحانات نهایی

پایگاه اطلاعات یکپارچه دانش آموزی

سامانه اموال و انبار

سامانه ثبت نام و اعلام نتایج آزمون ها

نظام پیشنهادات

سامانه ثبت نام تک کارت فرهنگیان

سامانه املاک و اراضی

سامانه جمع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی(ساهت)

سامانه فروش کتب درسی و توزیع مواد آموزشی

سامانه مشارکت در امر مدرسه سازی

سامانه جامع مدارس و مراکز غیر انتفاعی

سامانه اموال دستگاه های اجرایی

صندوق پست الکترونیکی دستگاه

پرونده الکترونیکی مشاوره

سامانه اطلاعیه دوره های ضمن خدمت مجازی

سامانه ثبت کدرهگیری دوره های ضمن خدمت مجازی

سامانه اعلام محل حوزه دوره های ضمن خدمت مجازی

مشاهده ابلاغ کارکنان

اپلیکیشن اندرویدی آمار سالتحصیلی 97-1396

اپلیکیشن استعلام شهریه مدارس غیر دولتی 

سامانه آموزش مجازی 

سامانه حسابداری تعهدی