22 شوال 1443

بیانیه توافق سطح خدمات

مراجعین محترم؛

با سلام و احترام

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات آموزش و پرورش استان  به اطلاع می رسد:

1- تارنمای  آموزش و پرورش خراسان شمالی امکان پیگیری مکاتبات اداری، درج پیشنهادات، شکایات ارتباز با مدیرکل را در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است.

2- در قسمت  می توانید به اطلاعات تماس حوزه ریاست - معاونت  دسترسی داشته باشید.

3- تارنمای دانشگاه به صورت تمام وقت و در هفت روز هفته در دسترس متقاضیان محترم بوده و در صورت بروز هرگونه نقص و اشکال فنی به مخاطبان اطلاع رسانی خواهد شد.

4- حوزه پاسخگوی میز خدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیر الکترونیکی راه اندازی گردیده است.

5- در صورت تمایل برای بهبود کیفیت ارائه خدمات در این تارنما خواهشمند است در نظر سنجی تارنما اموزش و پرورش خراسان شمالی شرکت فرمایید.