11 جمادی‌الثانی 1443

میز خدمت 98

با لینک بر خدمات ذیل "بسته اطلاع رسانی مرتبط با خدمت" نمایش داده می شود.

در بسته اطلاع رسانی هر خدمت با لینک بر نماد  شناسنامه خدمت نمایش داده شده و با لینک بر نماد سامانه ارائه دهنده خدمت ارائه می گردد.

18082279000  ارائه مجوز تأسیس مدارس غیردولتی، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و پیش دبستانی

 18081255004  ارائه مدارک تحصیلی


 18082281000  نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز دولتی و غیردولتی


 18082282000  رسیدگی به شکایات حوزه آموزش و پرورش


 18082283000  ارائه آمار و اطلاعات مدارس و دانش آموزان کشور


 18082284000  راهبری آموزش و پرورش دانش آموزان کشور


13012285000 تخصیص نیرو به مدارس غیردولتی


18072286000 اعطای تسهیلات حمایتی از ثبت مقالات، ‌پژوهش‌ها، تحقیقات و اختراعات دانش آموزان


18062287000 تألیف کتاب‌های درسی و پرورشی دانش آموزی (در سطح وزارت انجام می گیرد)


18082288000 ارائه فضا و خدمات برگزاری آزمون ‌های سایر دستگاه ها


18081263000 تامین کتب درسی و مواد رسانه های آموزشی


18081264000 خدمات آموزش از راه دور


18081265000 خدمات صدور و راه اندازی مراکز و مدارس غیر دولتی


18061266000 خدمات انجمن اولیاء و مربیان


15021267000 راهبری فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی مدارس و واحدهای سازمانی


18011268000 ارائه خدمات سواد آموزی