21 شوال 1443

شناسنامه خدمات

شناسه خدمات قابل ارائه در اداره کل آموزش و پرورش:

 1. نام خدمت (شناسه خدمت)
  1. نام زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه خدمت/ نظرسنجی/ توافق نامه 
  2. نام زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه خدمت
  3. نام زیر خدمت(شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه خدمت
  4. ...
  5. ...

* توجه: جهت دریافت شناسنامه خدمت روی نام خدمت کلیک فرمائید. همچنین در مقابل زیر خدمت آدرس سامانه مربوطه درج گردیده است.

 1. مدیریت خدمات آموزشی روزانه، بزرگسال و داوطلب آزاد در سطوح مدرسه، منطقه و استان (18081254000) نظرسنجی/توافقنامه سطح خدمت
  1. مدیریت خدمات دانش آموزی و آموزشی(18081254100) 
  2. صدور گواهی های مورد نیاز مانند کارنامه تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی (18081254101) 
  3. مدیریت بهره برداری از فضاها و تجهیزات آموزشی (18061254102) 
 2. مدیریت امور پرورشی، تربیتی، فوق برنامه و اوقات فراغت دانش آموزان (18081255000) نظرسنجی/توافقنامه سطح خدمت
  1. شناسایی توانمندی دانش آموزان در حوزه های مختلف آموزشی، تربیتی، پرورشی، هنری و ... (18081255100) 
  2. برنامه ریزی و برگزاری کلاس ها و دوره های مختلف علمی، آموزشی (18081255101) 
  3. مدیریت بهره برداری از فضاها و تجهیزات آموزشی (18061255102) 
  4. ساماندهی تشکل های دانش آموزی (شورا دانش آموزی، بسیج دانش آموزی) (18081255103) 
  5. برگزاری مسابقات و جشنواره های علمی، فرهنگی، هنری دانش آموزان و معلمان (18081255104) 
 3. مدیریت امور مدارس خاص (18081256000)
  1. مدیریت امور مدارس تیزهوشان (18021256100)
  2. مدیریت امور مدارس شاهد (18081256101) 
  3. مدیریت امور مدارس استثنائی (18081256102) 
  4. مدریت و ارائه خدمات مربوط به مدارس خارج از کشور (18081256103) 
 4. ارائه مشاوره های روانشناسی، بالینی، تربیتی و تحصیلی دانش آموزان (18061257000)
  1. ارائه مشاوره های روانی و تربیتی دانش آموزی (18061257100)
  2. ارائه مشاوره های تحصیلی و شغلی دانش آموزی (18081257101)
 5. مدیریت امور پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش (18071258000)
  1. شناسایی و هدایت دانش آموزان و علاقه مندان مستعد به علوم و دانش های مختلف (18071258100)
  2. تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز پژوهش و تحقیق و فعالیت های عملی و علمی (18071258101)
  3. تامین زمینه های شکوفایی دانش آموزان (18081258102)
  4. کمک جهت ثبت مقالات ، پژوهش ها، تحقیقات و اختراعات دانش آموزان (18071258103)
  5. مدیریت جلب حمایت خدمات کمکی برای اجرایی شدن و صنعتی شدن طرح ها و تحقیقات و اختراعات دانش آموزان و معلمان (18071258104)
  6. مدیریت آموزشی و پژوهشی (18071258105)
 6. ارائه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان و معلمان (18081259000)
  1. تامین فضاها، اماکن و تجهیزات ورزشی و مدیریت بهره برداری از آنها (18081259100) 
  2. ارائه رشته های ورزشی مختلف (18081259101)
  3. اعزام تیم های ورزشی دانش آموزان به مسابقات در رشته های مختلف (18081259102) 
 7. مدیریت امور سلامت (18061260000)
  1. تامین و ساماندهی نیروهای مربی بهداشت مدارس (16041260100) 
  2. ارائه خدمات آموزشی برای اولیاء و دانش آموزان (18061260101) 
  3. ارائه خدمات پزشکی به کارکنان از طریق درمانگاه های فرهنگیان (18061260102)
  4. کمک به کنترل، پیشگیری، مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی (19071260103)
  5. تشکیل پرونده پزشکی، مشاوره ای، روانشناسی و سلامت دانش آموزان (18061260104) 
 8. مدیریت آموزش و ارتقاء سطح تحصیلات عالی کارکنان وزارت آموزش و پرورش (18041261000) 
 9. ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی کارکنان وزارت آموزش و پرورش (12031262000)
  1. ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی به کارکنان (2031262100)
  2. مدیریت امور ساماندهی ثبت املاک و اراضی متعلق به وزارت آموزش و پرورش (12031262101) 
 10. تامین کتب درسی و مواد رسانه های آموزشی (18081263000)
  1. تالیف کتب درسی مورد نیاز رشته های مختلف (18081263100)
  2. تولید مواد رسانه های آموزشی (18081263101) 
  3. ثبت نام و توزیع کتب و موارد رسان های آموزشی (18081263102) 
  4. تدوین استاندارد های تولید منابع کمک درسی و کمک آموزشی و نظارت بر تهیه و توزیع آنها(18081263103) 
 11. خدمات آموزش از راه دور (18081264000)
  1. صدور موافقت نامه اصولی راه اندازی مراکز آموزش از راه دور (18081264100) 
  2. صدور مجوز بهره برداری از مراکز آموزش از راه دور (18081264101)
  3. انجام کلیه مراحل ثبت نام دانش آموزان تا فارغ التحصیلی (18081264102) 
  4. نظارت بر عملکرد مدارس آموزش از راه دور (18081264103)
  5. ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز (18081264104)
  6. تامین رسانه های آموزشی از جمله کتاب ها و منابع درسی و کمک درسی برای دانش آموزان (18081264105)
 12. خدمات صدور و راه اندازی مراکز و مدارس غیردولتی (18081265000)
  1. صدور موافقت نامه اصولی راه اندازی مدارس و مراکز غیر دولتی (18081265100) 
  2. صدور مجوز بهره برداری از مدارس و مراکز غیردولتی (18081265101)
  3. رتبه بندی مدارس و مراکز غیر دولتی به منظور تعیین شهریه مدارس (18081265102) 
  4. رتبه بندی مراکز و مدارس غیردولتی به منظور نظازت و ارزیابی عملکرد آنها (18081265103)
 13. خدمات انجمن اولیاء و مربیان (18061266000)
  1. آموزش و مشاوره خانواده (18061266100)
  2. ارائه خدمات برقراری تعامل و ارتباط بین مدیر ، معلمان، دانش آموزان و اولیاء (18061266101)
 14. ارائه خدمات سواد آموزی (18011268000)