24 شوال 1443

پیام رسان شاد

 

مدیریت آموزش و پرورش کاشان در پیام رسان و فضای مجازی
 
نرم افزار شاد:                https://shadlink.medu.ir/apkashan

 

 

همچنین میتوانید جهت ارسال تصاویر جهت درج در سایت و یا کانال مدیریت از طریق نرم افزار شاد و یا پیام رسان بله،

به شماره ۰۹۰۵۷۰۹۷۷۹۹ روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش کاشان اقدام نمایند.