19 شوال 1443

راهبرد توسعه مشارکت در آموزش وپرورش

 

    راهبرد توسعه مشارکت دستگاه    

 

1- کلیه شهروندان می‌توانند درخواست‌ها، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه‌ “رسیدگی به شکایات” و سامانه “پیشنهادات و انتقادات” که تحت همین عنوان در پورتال اداره کل قرار داده‌شده است، ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند. درخواست‌های واصله به‌صورت مکانیزه به واحدهای تخصصی ذی‌ربط ارسال و پاسخ در سامانه درج می‌شود. شهروندان می‌توانند با استفاده از کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایند.

2- شهروندان می توانند از طریق منو “تماس با ما” شماره تلفن، پست الکترونیکی  مدیران و مسئولان اداره کل دریافت و از این طریق با افراد مذکور ارتباط برقرار نمایند

3- شهروندان می‌توانند از طریق سامانه “نظرسنجی سایت” که تحت همین عنوان درپورتال استان قرار داده‌ شده است نظرات خود را به  اداره ارسال نمایند.

4- بهره گیری از همه ظرفیت های نیروی انسانی استان برای تحقق همه سیاست های اجرایی آموزش وپروش .

5- جلب حمایت همه نهادهای استان و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای توسعه ظرفیت های استان و همراهی آنان در پیگیری تصمیمات مهم، به عنوان نمایندگان قانونی و دلسوز مردم در شهرهای مختلف .

6- توجه به توسعه معلمان در ابعاد مختلف بویژه در مقوله توسعه حرفه ای آنان، به این اعتبار که معلمان ضامن اجرای برنامه های آموزشی وتربیتی و به عنوان موتور محرکه نظام آموزشی کشور می باشند.

7- توجه وتاکید بر نقش مدیران مدارس در سطح استان با این رویکرد که بدون مشارکت ، نقش و فهم دقیق آنان از سیاست های آموزشی وتربیتی و بدون پرداختن به توانمندسازی آنان در جهت کیفیت اجرای صحیح برنامه ها ، هرگونه تعییری در این نهاد دور از ذهن خواهد بود.

8- مشارکت موثر وهمدلانه همه مدیران وکارشناسان استان وادارات مناطق به عنوان پشتیبانی کنندگان و ناظرین دلسوز نظام آموزشی در راستای جهت گیری ها و برنامه های از پیش طراحی شده آموزش و پرورش کشور واستان؛ به نوعی که تیم های کاری یکپارچه وهماهنگ استان در منظر جامعه همچون ید واحده ای در خدمت نهاد مقدس تعلیم وتربیت و همسو با مدیریت استان و کشور جلوه گر شود و همه ظرفیت ها را برای اندیشیدن وهمراهی با آموزش و پرورش به پای کار آورد. زیرا نهاد آموزش وپرورش یک نهاد فرابخشی است و احساس هماهنگی در مدیریت آن، شوق همراهی وهمدلی را در آحاد جامعه بویژه مسولان تقویت می کند.

9- استفاده از تجارب مدیران گذشته آموزش و پرورش و ظرفیت تشکل های حرفه ای قانونی برای بهره مندی از نقطه نظرات ایشان برای راهبری وهدایت جریان آموزشی وتربیتی منطبق با آموزه های دینی و انقلابی .