11 جمادی‌الثانی 1443

پیشنهادات بهبود ارایه خدمات

 

مدیریت خدمات دانش آموزی و آموزشی 18081254100
صدور گواهی‌های مورد نیاز مانند کارنامه تحصیلی ، گواهی اشتغال به تحصیل ، فارغ  التحصیلی و ... 18081254101
مدیریت بهره   برداری از فضاها و تجهیزات آموزشی18061254102
شناسایی توانمندی دانش آموزان در حوزه  های مختلف آموزشی، تربیتی، پرورشی، هنری و .. 18081255100
برنامه  ریزی و برگزاری کلاس  ها و دوره   های مختلف علمی، آموزشی، هنری، عقیدتی، مذهبی، فرهنگی و اردوهای دانش  آموزی  18081255101
شناسایی و ساماندهی و استفاده از امکانات مدارس ، پژوهشسرا ها و .. برای پرکردن اوقات فراقت در طول سال تحصیلی تا تعطیلات تابستانی 18061255102
ساماندهی تشکل  های دانش  آموزی (شورا دانش آموزی، بسیج دانش  آموزی و ... ) 18081255103
برگزاری مسابقات و جشنواره   های علمی، فرهنگی، هنری و ... دانش  آموزان و معلمان18081255104
مدیریت امور مدارس تیزهوشان 18021256100
مدیریت امور مدارس شاهد 18081256101
مدیریت امور مدارس استثنایی 18081256102
مدیریت و ارائه خدمات مربوط به مدارس خارج از کشور18081256103
ارائه مشاوره های روانی و تربیتی دانش آموزی 18061257100
ارائه مشاوره های تحصیلی و شغلی دانش آموزی18081257101
شناسایی و هدایت دانش آموزان و علاقه مندان مستعد به علوم و دانش  های مختلف 18071258100
تامین  امکانات و تجهیزات مورد نیاز پژوهش و تحقیق و فعالیت  های عملی و علمی 18071258101
تامین زمینه  های شکوفایی دانش آموزان 18081258102
کمک جهت ثبت مقالات، ‌پژوهش‌ها، تحقیقات و اختراعات دانش   آموزان 18071258103
مدیریت جلب حمایت خدمات کمکی برای اجرایی   شدن و صنعتی‌شدن طرح  ها و تحقیقات و اختراعات دانش   آموزان و معلمان 18071258104
مدیریت آموزشی و پژوهشی18071258105
تامین فضاها، اماکن و تجهیزات ورزشی و مدیریت بهره  برداری از آنها 18081259100
ارائه رشته های ورزشی مختلف 18081259101
اعزام تیم های ورزشی دانش  آموزان به مسابقات در رشته های مختلف18081259102
تامین و ساماندهی نیروهای مربی بهداشت مدارس 16041260100
ارائه خدمات آموزشی برای اولیاء و دانش آموزان 18061260101
ارائه خدمات پزشکی به کارکنان از طریق درمانگاه  های فرهنگیان 18061260102
کمک به کنترل، پیشگیری، مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی 19071260103
تشکیل پرونده پزشکی، مشاوره  ای، روانشناسی و سلامت دانش آموزان18061260104
مدیریت آموزش و ارتقاء سطح تحصیلات عالی کارکنان وزارت آموزش و پرورش (18041261000)
ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی به کارکنان 12031262100
مدیریت امور ساماندهی ثبت املاک و اراضی متعلق به وزارت آموزش و پرورش12031262101

 

 

                  لطفا نظرات و پیشنهادات سازنده خود را در خصوص بهبود ارایه هر یک از خدمات فوق  برای ما ارسال فرمایید:

                         نام و نام خانوادگی 

                              عنوان خدمت 

                                        ایمیل 

                                                       انتقادات و پیشنهادات