11 جمادی‌الثانی 1443

راهبرد مشارکت

اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

راهبرد مشارکت

 


 

طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 ،شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.

 

بنابراین :

1- در جهت خدمت رسانی بهتر و اطلاع از نظر کاربران در تمامی اخبار ، اطلاعیه ها وبخشنامه های استانی   امکان نظر سنجی از کاربران وجود دارد که می توان بازخورد مناسب را دریافت نمود . و متناسب با آن تغییراتی در جهت بهینه شدن فرایند انجام داد .

2- کاربران می توانند در هر زمان با شماره های مستقیم 6-38264041 ارتباط برقرار نمایند

3- هرگونه انتقاد و پیشنهاد کاربران از سامانه http://hamedansch.irدریافت ، دریافت و مورد بررسی قرار میگیرد .

4- معلمان شاغل و بازنشسته علاوه بر سایت بالا ، جهت ثبت امتیاز پیشنهاد و استفاده از امتیاز آن می توانند نظرات وپیشنهادات خود را در سامانه https://pishnahad.medu.ir/ثبت نمایند.

5- کاربران می توانند از سایت https://shekayat.medu.irنیز برای ثبت شکایات خوداستفاده نمایند

6- شهروندان می‌توانند از طریق پست الکترونیکی  ict55@medu.irنظرات خود را ارسال نمایند. نظرات واصله توسط اداره فناوری اطلاعات سازمان جمع‌آوری و در اختیار دفاتر مربوطه قرار می‌گیرد.

7- شهروندان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی 2000908 نظرات خود را به سازمان ارسال نمایند.