15 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۴:۳۱:۵۸
کد مطلب:  4vZp6DFP
جمع بندی جلسه روسای آموزش وپرورش استان
هدایت تحصیلی،ارتقای مدیریت آموزشگاهی وسنجش صلاحیت حرفه ای برنام های مهم سال 95 آموزش وپرورش خراسان رضوی است

دکترحسینی درجمع بندی جلسه روسای آموزش وپرورش استان در سال جدید به مهمترین رویکرد ها وبرنامه های سال 95درآموزش وپرورش خراسان رضوی اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی، دکتر سید جواد حسینی عصر امروز دوشنبه در جمع بندی جلسه ی روسای آموزش وپرورش استان که در محل مرکز آموزشی رفاهی امام علی (ع) برگزارشد با قدر دانی از حضور پر رنگ فرهنگیان وهمراهی روسای ادارات در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: 27نفر ازفرهنگیان کشور درانتخابات منتخب شدند وفرایندانتخابات با حضور30هزارفرهنگی در3هزارمدرسه درسطح استان برگزارشدکه این حضور وتلاش جای تقدیر دارد.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی  مهمترین ملاک فعالیت مدیران در عرصه ی آموزش وپرورش استان را انگیزه وانرژی وتوانمندی درعرصه ی کاری  عنوان نمود.

دکترحسینی درادامه به موضوع ساماندهی نیروی انسانی درسطح استان اشاره کرد وگفت: در سال گذشته ودر اجرای ساماندهی نیروی انسانی  یک میلیون و پنجاه نفر پرسنل به 978 هزار کاهش یافته اندواین در حالی است که با کاهش 72 هزار نفری نیروی انسانی، 500هزار نفر به دانش آموزان افزوده شده که این افزایش به دو دلیل افزایش طبیعی دانش آموزان وجذب بازماندگان از تحصیل اتفاق افتاده واین فرایند درشرایطی اتفاق افتاده که نیروی جدید وارد سیستم آموزشی استان نشده وکاهش حق التدریس هم صورت گرفته است.

عدم تناسب نیروی صف وستاد

 دکترحسینی با اشاره به این که 98درصد اعتبارات آموزش وپرورش مربوط به نیروی انسانی است نقش منابع انسانی را دردستگاه تعلیم وتربیت بسیارمهم خواند و افزود:ما در آموزش و پرورش به ازای  دو معلم سرکلاس که به نیروی  صف  مشهور است یک نفر نیروی ستادی داریم یعنی به نسبت600 هزار معلم ، 300 هزار نیرو درستاد اشتغال به کار دارند و علاوه براین که این نسبت درست نیست در توزیع جنسی ، توزیع رشته ای و توزیع جغرافیایی نیز درست عمل نشده است وبراین اساس "مهمترین کار وزارت آموزش و پرورش مدیریت بر منابع انسانی است".

وی افزود:در نتیجه ساماندهی نیرو در استان خراسان رضوی از طریق کاهش نیروهای دارای کسر ساعت موظف از 56000 ساعت سال 94-93 به 636 ساعت در سال تحصیلی 95-94 وکاهش حق التدریس شاغلین 95-94 نسبت به 94-93 به میزان 46درصدسالی بیش از 100 میلیارد تومان صرفه جویی رقم خورده است.

کلید تحول در آموزش و پرورش تحول در منابع انسانی است

 

دکتر حسینی درادامه به نظام جامع برنامه ریزی اشاره کرد وگفت:استقرار نظام جامع برنامه ریزی براساس اسناد فرادستی به ویژه سند تحول بنیادین شکل گرفت و 341 شاخص ،  496 برنامه و 81 عامل حیاتی مشخص گردید تا این نظام  ازسطح ستاد تا ادارات و نواحی و سپس مدارس و کلاس درس و نهایتا در رفتار معلمان و دانش آموزان و مدیران مدارس ساری وجاری شود.

وی افزود:با توجه به این که سامانه ها ی زیادی در حوزه اداری – مالی فعالند وبه شکل «مجمع الجزایر» فعالیت می نمایند طرح یکپارچه سازی های نظام مالی و اداری اجرایی شد که بخشی از این طرح انجام شده و بخش دیگری را هم باید به انجام برسانیم

وی کلید تحول در آموزش و پرورش را تحول در منابع انسانی خواند وگفت: تأمین نیروی انسانی وبهسازی نیرو، برنامه ریزی برای 5 سال آینده نیروی انسانی ،نظام جامع نیروی انسانی ، آمایش سرزمینی بارویکرد توزیعی و بومی گزینی ، نگهداشت  وانگیزشی نیروی انسانی وبهسازی نیروی انسانی از مهمترین اقدامات این حوزه می باشد.

وی درادامه خواستار جمع بندی تلاش های انجام شده در حوزه ی آموزش وپرورش وارائه آن به مردم شد ودرادامه به نظام جامع برنامه ریزی اشاره کرد وگفت: امسال باید از مهر برنظام جامع برنامه ریزی تمرکز گردد. ما نظام جامع برنامه ریزی را دراداره کل محقق نموده وباید از مهر امسال در ادارات برآن تمرکزشود.

 

5میلیون و400هزارساعت بهسازی وتوتنمندسازی نیروی انسانی درسطح استان انجام شده است.

دکتر حسینی با اشاره به اهمیت اجرایی شدن سند تحول بنیادین به ابعاد اجرایی این سند که مبتنی بر سند تحول بنیادین 1404 ودارای نقشه راه است اشاره کرد وگفت: شورای راهبردی سند تشکیل وشش خرده نظام سند تحول بنیادین تدوین و در حال تصویب است که به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان این که سال95 تا 99 که طول برنامه ششم است و برنامه هفتم که تا 1404 را فرصتی برای تحقق سند عنوان کرد وگفت:در سطح استان خراسان رضوی22 اقدام و برنامه در قالب 3 ساختار شامل شورای راهبردی ،کارگروه مدرسه در افق1404 وطراحی اتاق فکر و مطالعات استراتژیک در دوره ابتدایی اجرایی شده و موضوع اجرای سند تحول بنیادین را دنبال می نماید وبسترسازی و گفتمان سازی از مهمترین برنامه های مورد توجه دراین حوزه می باشد.

تعیین سنجش صلاحیت های معلمی ، هدایت تحصیلی و ارتقای مدیریت آموزشگاهی مهمترین برنامه های سال 95

مدیر کل آموزش وپرورش استان تعیین سنجش صلاحیت های معلمی ، هدایت تحصیلی و ارتقای مدیریت آموزشگاهی را مهمترین برنامه های سال 95 عنوان کرد ودرادامه افزایش پوشش تحصیلی پیش دبستانی کشور را از 38.2به55.2 درصد باحدود 17 درصد افزایش ودراستان نیز پوشش تحصیلی پیش دبستانی را12.66 سال 92 به 31.6درصد با حدود 20درصد افزایش عنوان کرد وگفت:تحت پوشش قراردادن مناطق دوزبانه سیاست ماست

 وی ارتقای پوشش دوره ابتدایی در سطح کشوررا از98.2به 98.45درصد ودر سطح استان از 97به 99.1درصد عنوان نمود وگفت: ما الان از نظر مدرسه و کلاس مشکل نداریم وگاه خانواده ها و دانش آموزانی هستند که به مدرسه نمی آیندودر سال جدید باید نهضت خانه به خانه و فرد به فرد را برای جذب و برای انسداد بیسوادی مورد نظر قرار دهیم .

 دکترحسینی با اشاره به کسب رتبه اول کشور در حوزه سواد آموزی افزود: درسال گذشته 71 هزار کودک بازمانده از تحصیل جذب شده و117 هزار اولیای دانش آموزان نیز باسواد شده اند وباسواد کردن اولیا که جمعیت در دسترس ما هستند همچنان باید ادامه یابدودرسطح استان نرخ جذب 6 سال به بالا 99.1درصد بوده و از610هزار و213نفر در رنج سنی 10 تا 49 ساله در سال 1392 الان 302هزارو26نفرباقیمانده ودرسال گذشته 56 مرکز یادگیری محلی راه اندازی وطرح حلقه خواندن با خانواده و حلقه مطالعاتی اجرایی شده و2هزار مدیر مدرسه  آموزش داده شده ومروجین جهاد کشاورزی برای آموزش کشاورزان نیزجذب شده اند که در این مورد بایداستاندار ، فرماندار ، بخشدار و... حساس شوند تا موضوع انسداد مبادی بی سوادی صورت گیرد.

به اشتراک بگذارید :