21 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۱:۱۵:۰۰
کد مطلب:  08mB1yW7
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران خبر داد:
نشست مدیریت فوریت های اجتماعی در مدرسه در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار شد

اولین نشست مدیریت فوریت های اجتماعی در مدرسه با حضور سید مجتبی هاشمی معاون پرورشی و فرهنگی، حمیدرضا صائبی معاونت تربیت بدنی وسلامت، محمد رزاقی مدیر اداره حراست، روسای ادارات مشاوره و آسیب های اجتماعی اداره کل شهرستان های استان تهران برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، هاشمی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، در این نشست گفت: رفتارهای پر خطر دانش آموزان نظیر اقدام به خودکشی، فرار از منزل و مدرسه،خشونت و پرخاشگری، سوء مصرف مواد مخدر و... نه تنها در ابعاد فردی و خانوادگی بلکه برای کل جامعه هزینه آور بوده و پیامدهای اجتماعی،بهداشتی و اقتصادی بسیار منفی را دربر دارد.

هاشمی افزود: هدف از اجرای این طرح در مدرسه، ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و کارکنان، ظرفیت سازی جهت مداخله به موقع ، موثر و ایجاد وحدت رویه در آموزش و پرورش در مواجهه با فوریت های پیش آمده و شناسایی و کمک به دانش آموزان در معرض خطر و پرخطر می باشد.

در ادامه معاونت تربیت بدنی و پرورشی اداره کل شهرستان های استان تهران بر نظام مراقبت در مدارس تاکید کرده و افزود: ترسیم نقشه خطر پذیری مناطق  می تواند در اجرای این طرح کمک کننده باشد و آزمون سلامت روان می توان ترسیم این نقشه را تسهیل نماید.

محمد رزاقی، رییس اداره حراست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران نیز در این نشست، گفت: باید پرونده جامع و کامل از د انش آموزانی که دچار این خطرات و خودکشی های نافرجام شده اند تشکیل داد تا کار حمایتی واحدهای مختف شروع شود و دانش آموز در سال های تحصیلی مورد بررسی و هدایت و حمایت قرار گیرند. 

شایان ذکر است در پایان ضمن تصویب مصوباتی در این زمینه، بر ضرورت کار هماهنگ و یکپارچه تاکید کردند.

به اشتراک بگذارید :