26 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۲:۰۵:۱۳
کد مطلب:  969889
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:
ضرورت توجه به الگوی سازمانی در رسیدن به اهداف مجموعه

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت:پست های سازمانی تحت پوشش اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی ساماندهی می شود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران،یوسف بهارلو معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران،با اشاره بهاهمیت توجه به چارت سازمانی گفت:  سازمان های بزرگ که بخش ها و نیروی کار مختلفی دارند با تنوع نقش ها و مأموریت های بیشتری مواجه می باشند که باید از یک نظام بندی اصولی برخوردار باشند.

وی با تاکید بر همسو بودن اهداف در حوزه های مدارس و مراکز غیردولتی، آموزش از راه دور ، شوراهای آموزش و پرورش ،مدارس هیأت امنایی و اهمیّت نظارت بر فرآیندها و حسن انجام مأموریت های سازمانی اظهار داشت: با توجه به اشتراک اغلب قوانین و مقررات امور اداری و اجرایی حوزه های مذکور باید از یک الگوی سازمانی مطلوب و قانونمند بهره برد.

 بهارلو رعایت سلسله مراتب اداری و انطباق تصدی امور بر اساس پست های سازمانی با شرح وظایف مصوب قانونی را از ضرورت های اصلی دانست و افزود: در راستای کیفیت بخشی و توسعه مطلوب مشارکت های مردمی و ایجاد وحدت رویه وهماهنگی و انسجام در برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی، کلیه امور مربوط به حوزه های نامبرده در مناطق، تجمیع و به کارشناسی مدارس و مراکز غیردولتی محول گردید.

این مقام مسئول با تاکید برمدیریت منابع انسانی در حوزه ی اداره مشارکتهای مردمی ،کارایی سازمانی و شیوه های مهم برای حمایت از استراتژی ساماندهی نیرو انسانی براساس اهداف ،یادآور شد:تحلیل کار و طراحی شغل ،پاداش مبتنی بر عملکرد،برنامه ریزی منابع انسانی،روابط کارکنان و خلق محیط مناسب فعالیت،گزینش صلاحیت های حرفه ای،آموزش های تخصصی ضمن خدمت ،مدیریت عملکرد و سنجش کارایی کارکنان از جمله شاخص هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

 

به اشتراک بگذارید :