4 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰۹:۱۵:۴۲
کد مطلب:  969393
با هدف کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی صورت گرفت :
گردهمایی مدیران ومعاونین آموزشی مدارس متوسطه دوره دوم شاهد استان

جلسه هم اندیشی مدیران و معاونین آموزشی مدارس متوسطه دوم شاهد استان  با حضور روسای ادارات امور شاهد وایثارگران و آموزش دوره دوم متوسطه استان  در محل دبیرستان شاهد زینبیه برگزار گردید .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان زنجان ، جلسه هم اندیشی مدیران و معاونین آموزشی مدارس متوسطه دوم شاهد استان  با حضور روسای ادارات امور شاهد وایثارگران و آموزش دوره دوم متوسطه استان  وکارشناسان شاهد نواحی 1و2در محل دبیرستان شاهد زینبیه برگزار گردید .

حسین میرزایی رئیس اداره امور شاهد وایثارگران آموزش و پرورش استان، گفت : برنامه ها و راهبردهای  مدارس شاهد وایثارگران در انسجام بخشی فعالیت های مدارس شاهد مبتنی بر شناسنامه فعالیت مدارس ، برنامه ویژه مدارس وتعالی مدیریت موثر است و لزوم آشنایی مجموعه ارکان مدرسه با برنامه های شاهد مورد تاکید می باشد .

در ادامه رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران ضمن اشاره به محتوای برنامه های پیش بینی شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وبرنامه های اداره کل شاهد و ایثارگران و ساختار طرح شاهد و ایثارگر درآموزش وپرورش، به تبیین برنامه ها و فعالیت اداره شاهد، در خصوص ایجاد وحدت رویه مبتنی بر  شناسنامه فعالیت مدارس شاهد پرداخت .

میرزایی همچنین ضمن تبیین دستورالعمل تکمیلی مالی شاهد و برنامه های آموزشی مدارس شاهد گفت : لزوم توجه به محتوای کلاسهای تقویتی و مکمل مدارس شاهد برمبنای نیاز سنجی درسطح مدارس با محوریت مدارس وهمکاری دبیران انجام خواهد شد .

جعفر زنجانی رئیس آموزش دوره دوم متوسطه استان، با اشاره به اهمیت برنامه ریزی آموزشی در سطح مدارس توسط مدیران ومعاونین  و لزوم  ایجاد تغییرات مثبت در فرایند یاددهی ویادگیری  تصریح کرد: اهمیت ارزشیابی وسنجش استاندارد در فرآیند یاددهی ویادگیری ،  لزوم توجه به فرایند صحیح ارزشیابی وسنجش ونظارت بر ارائه تکالیف  هدفمند ومبتنی بر اصول صحیح ارزشیابی توسط همکاران بسیار مهم  است .

رئیس اداره  آموزش متوسطه دوم استان همچنین به  هدفمند نمودن برنامه های آموزشی ضمن خدمت در سطح مدارس متناسب با نیاز واقعی کارکنان و توانمند سازی  آنان تاکید کرد.

تحلیل  وضعیت آموزشی ونتایج امتحانات نهایی نویت دوم مدارس شاهد استان در سال تحصیلی 98-97 توسط رئیس اداره آموزش متوسطه دوم وتوصیه های کاربردی ایشان جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان از دیگر مسائل مطروحه در این جلسه بود .

همچنین در این جلسه تحلیل نتایج امتحانات نوبت دوم مدارس شاهد وبررسی مسائل مربوط به کلاس های پیش نیاز و ارزشیابی آغازین مدارس ارائه شد.

شایان ذکر است در پایان این جلسه از زحمات زینعلی مدیر سابق دبیرستان شاهد فاطمیه با اهدای لوح سپاس، تقدیر به عمل آمد.

 

به اشتراک بگذارید :