4 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳:۲۷:۴۰
کد مطلب:  962458
دیدار صمیمی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان با همکاران حوزه معاونت متوسطه

جلسه هماهنگی همکاران حوزه معاونت آموزش متوسطه با حضور رفیعی مدیرکل آموزش و پرورش استان، بهرامی معاون آموزش متوسطه و روسای ادارات و کارشناسان آموزش متوسطه استان در سالن غدیر اداره کل برگزار گردید.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، ابراهیم رفیعی مدیر کل آموزش و پرورش استان در نشست تخصصی با همکاران حوزه معاونت آموزش متوسطه با اشاره به مرجعیت علمی آموزش متوسطه، به جهت اثرگذاری و تجلی رفتاری در حوزه های خارج از سیستم تعلیم و تربیت، آموزش متوسطه را دارای جایگاه مهمی دانست.

رفیعی تقویت روابط انسانی مطلوب را تنها ابزار موثر در سازمان ها معرفی کرد و افزود: رشد و تاثیرگذاری روابط انسانی در سازمان، تصاعدی است.

مدیر دستگاه تعلیم و تربیت استان با اشاره به جایگاه مدیران مدارس، اظهار داشت: شان مدیران مدارس در تصمیم گیری و تصمیم سازی در زمینه فعالیت های آموزشی و پرورشی باید احیا شود.

وی در ادامه ضمن تاکید بر تبیین و تشریح سند تحول بنیادین در بین مدیران مدارس، نقش مدیران مدارس را در عملیاتی کردن این سند در سطح مدارس، مهم ارزیابی کرد و ایجاد تعامل و ارتباط با هیات های علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان و هدایت پروژه های تحقیقاتی و فعالیت های پژوهشی دانشگاهی در حوزه تعلیم و تربیت را مورد تاکید قرار داد.

رفیعی لازمه شکل گیری تحلیل وضعیت مطلوب در سیستم را داشتن تحلیل وضعیت موجود دانست و عدم شناخت از وضعیت موجود را از نقایص یک سازمان برشمرد.

وی در پایان با اشاره به اطلاع رسانی شبکه ای برنامه ها و فعالیت ها، نسبت به راه اندازی حلقه های متعدد بهبود کیفیت در قالب نمایندگان معلمان و مدیران در سطح استان تاکید کرد و افزود: در راستای انسجام و کیفیت بخشی به برنامه ها بایستی به صورت حرفه ای تلاش کرد.

 

داود بهرامی معاون آموزش متوسطه در این نشست ضمن تشکر از راهبری های مدیر کل استان و رویکرد حمایتی ایشان از حوزه آموزش، این نگاه ایشان را موجب دلگرمی همکاران در راستای انجام وظایف محوله دانست.

بهرامی در ادامه در راستای تبیین برنامه ها و طرح های معاونت آموزش متوسطه به همگرایی و هم افزایی با سایر بخش ها اشاره کرد و بیان داشت: مهم ترین جهت گیری ما در این حوزه تقویت روابط انسانی مطلوب و تکریم همکاران و استفاده از خرد جمعی در انجام همه فعالیت ها است.

وی توسعه حرفه ای معلمان و توانمند سازی همکاران را با محوریت گروه های آموزشی و با همکاری معاونت پژوهش و برنامه ریزی را از اولویت های کاری معاونت آموزش متوسطه برشمرد و اظهار داشت: تلاش در جهت عملیاتی شدن سند تحول بنیادین در سطح مدارس و اهتمام جدی به برنامه های عملیاتی یک ساله و سه ساله استان و تقویت ارتباط و تعامل با مدارس و مناطق استان از مهم ترین اقدامات این معاونت است.

 

شایان ذکر است در پایان هر یک از روسای ادارات معاونت متوسطه به تشریح اهم فعالیت ها و برنامه های حوزه مسئولیت خود پرداختند.

 

به اشتراک بگذارید :