25 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۰۸:۱۷:۱۴
کد مطلب:  xuhQur3q
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران :
طرح تدبیر در راستای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش است

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در جلسه نهایی برنامه ریزی طرح تدبیر از لزوم برگزاری جلسات هم اندیشی و کارگاه های آموزشی بصورت مداوم برای دست اندرکاران حوزه آموزش تاکید کرد .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، محمد احسانی طرح تدبیر را طراحی در راستای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش و پرداختن به بحث برنامه ریزی و برنامه محوری عنوان کرد و بر لزوم برگزاری جلسات هم اندیشی و کارگاه های آموزشی به صورت مداوم برای مدیران و تمام دست اندرکاران امر آموزش در مدارس تاکید کرد.

وی همچنین لزوم انتخاب مدیران توانمند و دارای پتانسیل های مدیریتی را از اهم وظایف مناطق آموزشی ذکر کرد. و در ادامه افزود : یکی از عوامل اصلی شادابی، بالندگی، رشد و پویایی مدارس را  سطح دانش و مهارت مدیر و نوع نگرش او به نظام تعلیم و تربیت در بر می گیرد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران  ضمن اشاره به اینکه  مستند سازی فرایندها را جهت ایجاد نظم و قابلیت اندازه گیری برنامه ها فراهم می کند ، تصریح کرد : برنامه ریزی جهت انجام مرحله پایانی طرح تدبیر و ارزیابی مناطق و مدارس از اهداف مهم این معاونت می باشد  وبر انتخاب ارزیابان آگاه ،عادل و منصف تاکید کرد.

شایان ذکر است در جلسه مرحله نهایی برنامه ریزی طرح تدبیر ، مطالبی در جهت اصلاح فرم ها و شیوه های ارزشیابی توسط حاضرین مورد بحـث  و بررسی قرار گرفت .

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :