4 ربیع‌الاول 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰۹:۱۲:۱۹
کد مطلب:  944637
فرار آموزش و پرورش از تعیین تعرفه شهریه مدارس غیردولتی

باشگاه خبرنگاران جوان

درپی درج مطلب در باشگاه خبرنگاران جوان در29 شهریور98 با عنوان «فرار آموزش ‌و پرورش ازتعیین تعرفه شهریه مدارس غیردولتی» پاسخ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر است:

مطابق بند(2) سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری که آموزش و پرورش را به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن از مهدکودک تا دانشگاه به عنوان امرحاکمیتی دانسته‌اند، فعالیت و اقدامات مدارس موصوف از امورحاکمیتی بوده و براساس قانون خاص (قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب آذر ماه 1395) به منظور مشارکت در امور حاکمیتی تأسیس و اداره می‌شوند؛ به علاوه در قانون اخیرالذکر، مراجع صدور مجوز، نظارت ورسیدگی به تخلفات احتمالی آنان و تعیین شهریه را بخش‌های مختلف پیش‌بینی و تعیین شده است، نتیجه این که چون مدارس غیردولتی فعالیت اقتصادی نمی‌کنند و چنانچه درآمدی نیز عاید مؤسسان شود وجه غالب فعالیت آنها آموزش و پرورش است که امری حاکمیتی می‌باشد و براساس قانون و مقررات خاص مشارکت دارند. در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 (قبل از تصویب و ابلاغ سیاست‌های ایجاد تحول در آموزش و پرورش) در مواد 8، 9، 10 و 11 امور حاکمیتی و فرهنگی اجتماعی و ... منصرف و متفاوت از امور اقتصادی تعریف شده‌اند، توضیح بیشتر اینکه مطابق ماده 4 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 14آذر1395، برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سامان‌دهی و نظارت براجرای قانون مذکور شوراهای سیاست‌ گذاری و نظارت مرکزی و استانی و شهرستانی و منطقه‌ای بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی پیش‌بینی کرده است. در ضمن مطابق بند(ث) مواد(5 و15) قانون،تهیه وتدوین الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی از وظایف شورای سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی می‌باشد؛بنابراین مرجع تعیین شهریه و نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی وفق قانون موصوف، شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی آموزش و پرورش می باشد، مطابق ماده فوق قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب آذرماه سال 1395 الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سالانه تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه و.... توسط شورای نظارت مرکزی آموزش و پرورش تهیه، پس ازتایید وزیر آموزش و پرورش قابل اعمال است.

همچنین در ماده 16 قانون مذکور، مؤسسان یا نماینده حقوقی موسسان شهریه پیشنهادی مدارس خود را با توجه به الگوی تعیین شهریه موضوع ماده 15، جهت بررسی و تصویب به شورایی که زیر نظر رئیس آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه تشکیل می‌گردد با عنوان شورای تعیین شهریه ارسال می‌نمایند. شورای مذکور نیز پس از بررسی مدارک و مستندات و لحاظ نمودن شاخص‌های تعیین شده در الگوی تعیین شهریه، نرخ شهریه مدارس را تعیین و ابلاغ می‌نماید. موسسان موظفند ضمن نصب نرخ شهریه ابلاغ شده در معرض دید اولیای دانش آموزان، مطابق آن اقدام نمایند؛ به علاوه نحوه اعتراض به شهریه نیز در همین مواد مشخص شده است. علاوه بر نظارت و بازرسی کلی شورای نظارت، مطابق ماده 18 قانون، کلیه درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت و .... جهت رسیدگی و تایید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد .      

به اشتراک بگذارید :