13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ ۱۵:۱۰:۳۲
کد مطلب:  PFQTzpvc
اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان:
برگزاری دومین نشست ستادبزرگداشت مقام معلم در خوزستان

دومین نشست ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش وپرورش خوزستان برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان حرج چلداوی معاون پژوهش ، برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی این اداره کل گفت: روز گذشته دومین نشست ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش وپرورش خوزستان در سالن تدبیر این اداره کل برگزار شد.

گفتنی است دراین نشست چلداوی برنامه ها  و فعالیتهای ستاد بزرگداشت  استان را درسی ودومین یادواره بزرگداشت مقام معلم تشریح نمود و لزوم همکاری ومشارکت سایر اعضاء ومعاونت ها را خواستارشد .

درادامه ، سیدجاسم موسوی رئیس دبیرخانه ستاد بزرگ داشت مقام معلم استان به ارائه گزارشی از عملکرد ستاد وهمچنین به تشریح وظایف  سایر اعضای ستاد پرداخت و  اعضای ستاد نسبت به ارائه نقطه نظرات خود درخصوص برگزاری برنامه های مختلف هفته بزرگداشت مقام معلم پرداختند .

همچنین در این روز، رئیس اداره آموزش وپرورش ، دبیرستاد ویک نفر از معلمان منتخب شهرستا نها در همایش مذکور شرکت کنند و  از 10 نفر از پیشکسوتان تعلیم وتربیت نیز دراین مراسم  تقدیر شود.

گفتنی است تهیه پوستر سی ودومین یادواره بزرگداشت مقام معلم  بصورت استانی وارسال به شهرستانها از دیگر مصوّبات بود.

به اشتراک بگذارید :