3 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۵:۴۰:۱۶
کد مطلب:  941140
رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان در مراسم هفته پیوند منطقه افشار:
در تعلیم و تربیت، علاوه بر خانه و مدرسه، گروه همسالان و رسانه نیز تاثیر دارند

رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان با حضور در مراسم گرامیداشت هفته پیوند منطقه افشار گفت: در تعلیم و تربیت، علاوه بر خانه و مدرسه، گروه همسالان و رسانه نیز تاثیر دارند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان زنجان به نقل از منطقه افشار، رهبر طوماری رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در مراسم گرامیداشت هفته پیوند منطقه افشار گفت: در بحث تعلیم و تربیت، هم خانه و هم مدرسه نقش اساسی دارند و تربیت بدون مشارکت این دو نهاد اصلی، امکانپذیر نخواهد شد.

وی افزود: محوریت مدرسه در تعلیم و تربیت به این خاطر است که یک معلم بایستی با علم دیروز، برای دانش آموزان امروز آموزش دهد و آنها را برای آینده جامعه، یعنی چند ده سال بعد آماده کند و این امری به غایت مشکل و خطیر است.

طوماری نقش معلم را در کلاس درس اساسی و در اولویت خواند و تصریح کرد: اولیای دانش آموزان در هر سمت و مدرک تحصیلی که باشند باید بدانند در کلاس درس فرزندشان، معلم نقش اصلی و رهبری را برعهده دارد و اولیای دانش آموزان باید مشارکت فکری در اداره کلاس داشته باشند بدون اینکه در کار معلم و تدریس وی دخالت کنند.

رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش، خانواده را رکن رکین تربیت عنوان کرد و اظهار داشت: دانش آموزان ما تنها 4 الی 5 ساعت در روز در مدرسه حضور دارند و مابقی وقتشان در کنار خانواده سپری می شود و بهمین خاطر شایسته است که حساسیت های لازم روی فرزندانمان بیش از پیش باشد.

وی در ادامه گفت: تربیت امری چند وجهی است و در آن علاوه بر خانه و مدرسه، گروه همسالان و رسانه نیز دخیل هستند و تربیت متعالی، همان است که چند وجهی و توأم با یادگیری مهارت زندگی جمعی باشد.

طوماری با اشاره به تفاوتهای خانواده گذشته با امروز افزود: والدین امروزی ما در فضایی متفاوت از پدران و مادران خود زیست می کنند و سطح تحصیلات و آگاهی آنان متفاوت با والدینشان است و نگاه آنان نسبت به آموزش و تربیت فرزندانشان هم ، متفاوت از گذشته است و این مسئولیت مدرسه را سنگین تر کرده است.

رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان عصر جدید را عصر چند سویگی و عبور از یک سویگی معرفی کرد و ابراز داشت: عصر یک سویگی و نگاه از بالا به پایین به سر آمده و ما در عصری زندگی می کنیم که در آن دیالوگ و چند سویگی حاکم است و پیشبرد امور اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت بصورت یک طرفه امکانپذیر نبوده و تمامی کارها با مشارکت و دسته جمعی امکانپذیر می شود.

وی در پایان رسانه و فضای مجازی را برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت سازنده توصیف کرد و گفت: در شرایطی که رسانه و فضای مجازی بخش اعظم زندگی ما را به خود اختصاص داده، بایستی با وسواس بیشتری با این فضا برخورد کنیم و آن را تبدیل به تهدید و آفت برای زندگی خودمان و ایجاد فاصله در بین اعضای خانواده نکنیم و بصورت مدیریت شده و بدور از ابزار زدگی با این فضا مواجه شویم.

 

به اشتراک بگذارید :