8 شوال 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۵:۳۲:۴۹
کد مطلب:  941135
نهصد ‌و ‌شصت و هفتمین جلسه شورای‌عالی ‌آموزش‌ و‌ پرورش

نهصد ‌و ‌شصت و هفتمین جلسه شورای‌عالی ‌آموزش‌ و‌ پرورش با حضور وزیرآموزش ‌و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار می شود.

نهصد ‌و‌ شصت و هفتمین جلسه شورای‌عالی ‌آموزش‌ و‌ پرورش با حضور وزیر آموزش ‌و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ 98/7/29 از ساعت 14 الی 16در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش تشکیل می گردد.

دستور جلسه:

- بررسی و تصویب آئین نامه مهارت آموزی دانش آموزان

- بررسی و تصویب نظام جامع مشاوره و راهنمایی

به اشتراک بگذارید :