3 صفر 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۲:۲۰:۵۳
کد مطلب:  939291
در جلسه شورای هماهنگی اداره مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی عنوان شد:
اجرای نوزده برنامه مبتنی بر سند تحول بنیادین توسط اداره مدارس غیردولتی در سال تحصیلی جاری

رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی از اجرای نوزده برنامه مبتنی بر سند تحول بنیادین توسط اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی در سال تحصیلی جاری خبر داد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان زنجان؛ علی بیات رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی استان با اشاره به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر توسعه مشارکت های مردمی در نهاد تعلیم و تربیت تاکید شده است و بر همین اساس ضروری است تا زمینه مشارکت همگانی در آموزش و پرورش فراهم گردد .

وی با اشاره به اجرای نوزده برنامه عملیاتی منطبق با سند تحول بنیادین توسط اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی در سال تحصیلی جاری گفت: برای اجرای مطلوب سند تحول بنیادین در حوزه مشارکت های مردمی نیازمند بهره گیری از تجربیات همه صاحبان اندیشه و خرد و مدارس موفق هستیم .

بیات افزود: این اداره برای موفقیت در اجرای طرح ها و برنامه های خود نیاز به تحول درون سازمانی مطابق با معیارهای روز دارد که قطعا اجرای سند تحول بنیادین زمینه را برای این تحول فراهم خواد نمود.

رئیس اداره مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه با اشاره به اهمیت مشارکت های مردمی گفت: استفاده از مشارکت‌های مردمی صرفا توسعه مدارس غیردولتی نیست، باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی توسعه مشارکت مردمی در جهت کمک به آموزش وپرورش بهره گرفت.

 

 در ادامه این جلسه اعضای شورا در خصوص راهکارهای اجرای مطلوب برنامه های حوزه مشارکت های مردمی از جمله برگزاری حلقه های بهبود کیفیت آموزشی و پرروشی مدارس غیردولتی و آموزش و بهسازی نیروی انسانی به ویژه موسسان و مدیران مدارس و مراکز جدید التاسیس بحث و تبادل نظر کردند.

 

در پایان این جلسه با اهدای لوح سپاس از زحمات و تلاش های ناصر بیات کارشناس سابق امور شوراهای آموزش و پرورش تشکر و قدردانی بعمل آمده و خانم الهه قهرمانی به عنوان کارشناس جدید امور شوراهای آموزش و پرورش استان زنجان معرفی گردید.

 

به اشتراک بگذارید :