21 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۹:۳۰:۰۰
کد مطلب:  933387
پژوهشکده خانواده و مدرسه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار می‌کند
نشست ارائه یافته های پژوهشی : طراحی مدل جدید هدایت تحصیلی در دوره متوسطه نظام آموزشی ایران

نشست ارائه یافته های پژوهشی با عنوان  : طراحی مدل جدید هدایت تحصیلی در دوره متوسطه نظام آموزشی ایران با ارائه :خانم دکتر طیبه تجری و با نظارت :دکتر مسعود بیدل نامنی و با دبیری :خانم دکتر قدسی احقر

پژوهشکده خانواده و مدرسه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار می‌کند

نشست ارائه یافته های پژوهشی با عنوان  : 

طراحی مدل جدید هدایت تحصیلی در دوره متوسطه نظام آموزشی ایران

با ارائه :خانم دکتر طیبه تجری

ناظر:دکتر مسعود بیدل نامنی

دبیر جلسه :خانم دکتر قدسی احقر

با حضور :اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده خانواده و مدرسه، اعضای هیات علمی و مسئولین پژوهشگاه و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، و معاونت پژوهشی آموزش و پرورش استان گلستان

زمان :سه شنبه مورخ 98/7/16  ساعت 10:15  الی 12

مکان :ایرانشهر شمالی ، کوچه شهید دهقانی نیا(خسرو سابق)، پلاک 6،طبقه دوم،پژوهشکده خانواده و مدرسه

 

به اشتراک بگذارید :