3 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳:۲۰:۰۰
کد مطلب:  933155
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش پژوهشکده خانواده و مدرسه برگزار می‌کند:
"نشست ارائه یافته های پژوهشی با عنوان : خانواده مطلوب از دیدگاه دانش آموزان"

پژوهشکده خانواده و مدرسه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار می‌کند: "نشست ارائه یافته های پژوهشی با عنوان : خانواده مطلوب از دیدگاه دانش آموزان" با ارائه :خانم دکتر سمیه فریدونی ناظر:دکتر مرتضی منادی دبیر جلسه :خانم دکتر قدسی احقر

پژوهشکده خانواده و مدرسه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار می‌کند:

"نشست ارائه یافته های پژوهشی با عنوان : خانواده مطلوب از دیدگاه دانش آموزان"

با ارائه :خانم دکتر سمیه فریدونی

ناظر:دکتر مرتضی منادی

دبیر جلسه :خانم دکتر قدسی احقر

با حضور :مدیران و کارشناسان معاونت آموزش ابتدایی؛ معاونت آموزش متوسطه؛ معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت متبوع شورای عالی آموزش و پرورش ؛ سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی ؛ امور هماهنگی،‌ارتباطات و حوزه وزارتی؛ اداره کل برنامه ریزی انجمن های مدارس، آموزش خانواده و مشاوره اولیاء اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهر ستان‌های استان تهران و اعضای هیأت علمی و کارشناسان سازمان پژوهش و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

زمان :دوشنبه مورخ 15/7/1398 ساعت 9:30  الی 12   

 مکان :شهید قرنی،نرسیده به پل کریمخان زند، نبش کوچه شهید باقری قصرالدشتی،

 

به اشتراک بگذارید :